Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 6 83.333% 100% 16.667%
2020 3 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 3
  100%
  100%
  0%
2500149 21
  95%
  100%
  5%
2021 7000050 6
  83%
  100%
  17%
2500149 37
  89%
  100%
  11%
2020 7000050 3
  100%
  100%
  0%
2500149 12
  92%
  100%
  8%
2019 2500149 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000050 1
  100%
  100%
  0%
2500149 22
  100%
  100%
  0%
2017 2500149 16
  88%
  93%
  6%
2016 2500149 21
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500149 10
  100%
  100%
  0%
2014 2500149 13
  92%
  100%
  8%
2013 2500149 12
  100%
  100%
  0%
2012 2500149 11
  91%
  100%
  9%
2011 2500149 12
  83%
  100%
  17%
2010 2500149 8
  62%
  83%
  25%
2009 2500149 10
  90%
  100%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 3 33% 67% 0% 0% 0% 0%
2500149 21 5% 10% 52% 29% 0% 5%
2021 7000050 6 0% 17% 67% 0% 0% 17%
2500149 37 0% 11% 68% 11% 0% 11%
2020 7000050 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2500149 12 0% 17% 58% 17% 0% 8%
2019 2500149 9 67% 0% 33% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000050 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 22 0% 0% 36% 64% 0% 0%
2017 2500149 16 0% 0% 63% 25% 6% 6%
2016 2500149 21 10% 19% 48% 24% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500149 10 0% 40% 50% 10% 0% 0%
2014 2500149 13 8% 8% 38% 38% 0% 8%
2013 2500149 12 8% 50% 25% 17% 0% 0%
2012 2500149 11 18% 18% 9% 45% 0% 9%
2011 2500149 12 17% 8% 17% 42% 0% 17%
2010 2500149 8 0% 13% 38% 13% 13% 25%
2009 2500149 10 0% 20% 40% 30% 0% 10%