Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 100% 100% 0%
2021 14 100% 100% 0%
2020 9 100% 100% 0%
2019 8 100% 100% 0%
2018 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 4
  100%
  100%
  0%
2500149 30
  90%
  100%
  10%
2021 7000050 14
  100%
  100%
  0%
2500149 49
  94%
  100%
  6%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 7000050 9
  100%
  100%
  0%
2500149 32
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000050 8
  100%
  100%
  0%
2500149 24
  96%
  100%
  4%
2018 7000050 5
  100%
  100%
  0%
2500149 19
  89%
  100%
  11%
2017 2500149 16
  88%
  100%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500149 16
  88%
  100%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500149 10
  90%
  100%
  10%
2014 2500149 8
  100%
  100%
  0%
2013 2500149 12
  100%
  100%
  0%
2012 2500149 11
  91%
  100%
  9%
2011 2500149 8
  75%
  100%
  25%
2010 2500149 8
  100%
  100%
  0%
2009 2500149 2
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 4 25% 25% 50% 0% 0% 0%
2500149 30 3% 10% 40% 37% 0% 10%
2021 7000050 14 7% 43% 50% 0% 0% 0%
2500149 49 8% 6% 35% 45% 0% 6%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2020 7000050 9 11% 44% 33% 11% 0% 0%
2500149 32 3% 19% 47% 25% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000050 8 13% 38% 50% 0% 0% 0%
2500149 24 4% 13% 54% 25% 0% 4%
2018 7000050 5 20% 80% 0% 0% 0% 0%
2500149 19 0% 11% 26% 53% 0% 11%
2017 2500149 16 6% 6% 38% 38% 0% 13%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500149 16 0% 13% 44% 31% 0% 13%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500149 10 0% 20% 60% 10% 0% 10%
2014 2500149 8 0% 13% 75% 13% 0% 0%
2013 2500149 12 8% 25% 33% 33% 0% 0%
2012 2500149 11 0% 27% 18% 45% 0% 9%
2011 2500149 8 0% 25% 25% 25% 0% 25%
2010 2500149 8 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2009 2500149 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%