Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 4 75% 100% 25%
2020 5 100% 100% 0%
2019 2 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000050 2
  100%
  100%
  0%
2500149 9
  78%
  100%
  22%
2021 7000050 4
  75%
  100%
  25%
2500149 31
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000050 5
  100%
  100%
  0%
2500149 27
  100%
  100%
  0%
2019 7000050 2
  100%
  100%
  0%
2500149 23
  96%
  100%
  4%
2018 7000050 1
  100%
  100%
  0%
2500149 20
  90%
  100%
  10%
2017 2500149 11
  100%
  100%
  0%
2016 2500149 8
  75%
  86%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500149 11
  91%
  100%
  9%
2014 2500149 7
  100%
  100%
  0%
2012 2500149 9
  89%
  100%
  11%
2011 2500149 12
  67%
  100%
  33%
2010 2500149 11
  82%
  100%
  18%
2009 2500149 10
  90%
  100%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000050 2 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500149 9 0% 11% 67% 0% 0% 22%
2021 7000050 4 25% 50% 0% 0% 0% 25%
2500149 31 6% 19% 68% 3% 0% 3%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 7000050 5 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500149 27 0% 11% 70% 19% 0% 0%
2019 7000050 2 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500149 23 0% 17% 74% 4% 0% 4%
2018 7000050 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 20 15% 20% 30% 25% 0% 10%
2017 2500149 11 9% 18% 73% 0% 0% 0%
2016 2500149 8 13% 13% 50% 0% 13% 13%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500149 11 9% 36% 45% 0% 0% 9%
2014 2500149 7 14% 29% 57% 0% 0% 0%
2012 2500149 9 11% 33% 33% 11% 0% 11%
2011 2500149 12 8% 25% 25% 8% 0% 33%
2010 2500149 11 0% 18% 36% 27% 0% 18%
2009 2500149 10 20% 50% 20% 0% 0% 10%