Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 93.75% 100% 6.25%
2021 19 100% 100% 0%
2020 22 100% 100% 0%
2019 18 100% 100% 0%
2018 21 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 69
  84%
  94%
  10%
7000050 16
  94%
  100%
  6%
2021 2500097 73
  92%
  97%
  5%
7000050 19
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 74
  86%
  88%
  1%
7000050 22
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 74
  92%
  96%
  4%
7000050 18
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 73
  93%
  94%
  1%
7000050 21
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 74
  81%
  85%
  4%
2016 2500097 74
  80%
  81%
  1%
2015 2500097 80
  88%
  89%
  1%
2014 2500097 154
  90%
  94%
  4%
2013 2500097 82
  82%
  93%
  12%
2012 2500097 67
  57%
  66%
  13%
2011 2500097 97
  70%
  82%
  14%
2010 2500097 77
  56%
  73%
  23%
2009 2500097 87
  66%
  79%
  17%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 69 1% 1% 41% 41% 6% 10%
7000050 16 0% 0% 63% 31% 0% 6%
2021 2500097 73 1% 3% 40% 48% 3% 5%
7000050 19 16% 32% 42% 11% 0% 0%
2020 2500097 74 1% 3% 24% 58% 12% 1%
7000050 22 5% 36% 50% 9% 0% 0%
2019 2500097 74 1% 3% 36% 51% 4% 4%
7000050 18 6% 0% 67% 28% 0% 0%
2018 2500097 73 1% 4% 59% 29% 5% 1%
7000050 21 19% 24% 57% 0% 0% 0%
2017 2500097 74 0% 4% 27% 49% 15% 4%
2016 2500097 74 4% 1% 23% 51% 19% 1%
2015 2500097 80 1% 4% 40% 43% 11% 1%
2014 2500097 154 2% 1% 23% 64% 6% 4%
2013 2500097 82 1% 5% 26% 50% 6% 12%
2012 2500097 67 1% 0% 15% 40% 30% 13%
2011 2500097 97 1% 6% 22% 41% 15% 14%
2010 2500097 77 0% 6% 6% 43% 21% 23%
2009 2500097 87 0% 0% 22% 44% 17% 17%