Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 89.474% 100% 10.526%
2021 23 91.304% 91.304% 0%
2020 21 85.714% 90% 4.762%
2019 18 100% 100% 0%
2018 23 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 89
  46%
  49%
  7%
7000050 19
  89%
  100%
  11%
7000351 21
  71%
  71%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2021 2500097 91
  69%
  72%
  4%
7000050 23
  91%
  91%
  0%
7000351 24
  88%
  91%
  4%
2020 2500097 76
  64%
  80%
  20%
7000050 21
  86%
  90%
  5%
7000351 24
  67%
  100%
  33%
2019 2500097 90
  90%
  94%
  4%
7000050 18
  100%
  100%
  0%
7000351 16
  88%
  93%
  6%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2018 2500097 87
  67%
  77%
  14%
7000050 23
  100%
  100%
  0%
7000351 22
  91%
  95%
  5%
2017 2500097 83
  61%
  62%
  1%
2016 2500097 101
  63%
  70%
  9%
2015 2500097 86
  56%
  66%
  15%
2014 2500097 99
  58%
  72%
  20%
2013 2500097 89
  55%
  61%
  10%
2012 2500097 89
  54%
  67%
  19%
2011 2500097 105
  52%
  69%
  24%
2010 2500097 80
  40%
  65%
  39%
2009 2500097 72
  57%
  71%
  19%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 89 1% 0% 3% 40% 47% 7%
7000050 19 0% 0% 16% 74% 0% 11%
7000351 21 0% 0% 10% 62% 29% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2021 2500097 91 2% 1% 19% 46% 26% 4%
7000050 23 13% 9% 43% 26% 9% 0%
7000351 24 4% 0% 29% 54% 8% 4%
2020 2500097 76 0% 0% 14% 47% 16% 20%
7000050 21 0% 0% 33% 52% 10% 5%
7000351 24 0% 4% 21% 42% 0% 33%
2019 2500097 90 1% 1% 33% 54% 6% 4%
7000050 18 17% 6% 61% 17% 0% 0%
7000351 16 0% 0% 56% 31% 6% 6%
1353 48 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2018 2500097 87 0% 0% 6% 57% 20% 14%
7000050 23 0% 9% 39% 52% 0% 0%
7000351 22 0% 0% 27% 64% 5% 5%
2017 2500097 83 0% 0% 8% 51% 37% 1%
2016 2500097 101 2% 3% 19% 40% 28% 9%
2015 2500097 86 2% 0% 9% 44% 29% 15%
2014 2500097 99 1% 0% 6% 51% 22% 20%
2013 2500097 89 3% 3% 10% 38% 35% 10%
2012 2500097 89 1% 2% 8% 43% 27% 19%
2011 2500097 105 1% 3% 14% 34% 24% 24%
2010 2500097 80 0% 1% 5% 34% 21% 39%
2009 2500097 72 4% 1% 17% 35% 24% 19%