Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 94.444% 100% 5.556%
2021 22 100% 100% 0%
2020 23 82.609% 90.476% 8.696%
2019 19 94.737% 94.737% 0%
2018 23 95.652% 95.652% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 73
  78%
  80%
  3%
7000050 18
  94%
  100%
  6%
7000351 18
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 94
  90%
  90%
  0%
7000050 22
  100%
  100%
  0%
7000351 21
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2500097 73
  62%
  68%
  10%
7000050 23
  83%
  90%
  9%
7000351 14
  79%
  79%
  0%
2019 2500097 90
  88%
  91%
  3%
7000050 19
  95%
  95%
  0%
7000351 20
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2018 2500097 74
  62%
  64%
  3%
7000050 23
  96%
  96%
  0%
7000351 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 65
  68%
  69%
  2%
2016 2500097 86
  84%
  87%
  3%
2015 2500097 72
  72%
  87%
  17%
2014 2500097 87
  82%
  93%
  13%
2013 2500097 87
  68%
  77%
  11%
2012 2500097 73
  55%
  78%
  30%
2011 2500097 88
  55%
  83%
  34%
2010 2500097 81
  57%
  82%
  31%
2009 2500097 69
  58%
  82%
  29%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 73 1% 0% 14% 62% 19% 3%
7000050 18 0% 0% 50% 44% 0% 6%
7000351 18 0% 0% 33% 61% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500097 94 1% 5% 35% 48% 10% 0%
7000050 22 14% 50% 23% 14% 0% 0%
7000351 21 10% 33% 38% 19% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2020 2500097 73 3% 0% 21% 38% 29% 10%
7000050 23 13% 4% 39% 26% 9% 9%
7000351 14 0% 0% 36% 43% 21% 0%
2019 2500097 90 0% 1% 29% 57% 9% 3%
7000050 19 16% 5% 68% 5% 5% 0%
7000351 20 15% 5% 50% 30% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500097 74 0% 0% 11% 51% 35% 3%
7000050 23 9% 0% 43% 43% 4% 0%
7000351 15 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2017 2500097 65 0% 2% 12% 54% 31% 2%
2016 2500097 86 2% 6% 26% 50% 13% 3%
2015 2500097 72 3% 3% 22% 44% 11% 17%
2014 2500097 87 2% 0% 24% 55% 6% 13%
2013 2500097 87 3% 2% 23% 39% 21% 11%
2012 2500097 73 1% 3% 14% 37% 15% 30%
2011 2500097 88 2% 1% 15% 36% 11% 34%
2010 2500097 81 1% 2% 19% 35% 12% 31%
2009 2500097 69 3% 1% 17% 36% 13% 29%