Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 94.444% 100% 5.556%
2021 19 100% 100% 0%
2020 22 100% 100% 0%
2019 18 100% 100% 0%
2018 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 63
  100%
  100%
  0%
7000050 18
  94%
  100%
  6%
7000351 21
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 72
  100%
  100%
  0%
7000050 19
  100%
  100%
  0%
7000351 18
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 62
  94%
  97%
  3%
7000050 22
  100%
  100%
  0%
7000351 22
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 66
  97%
  100%
  3%
7000050 18
  100%
  100%
  0%
7000351 15
  93%
  93%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 56
  100%
  100%
  0%
7000050 22
  100%
  100%
  0%
7000351 19
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 54
  100%
  100%
  0%
2016 2500097 74
  99%
  99%
  0%
2015 2500097 65
  95%
  95%
  0%
2014 2500097 72
  92%
  94%
  3%
2013 2500097 61
  97%
  98%
  2%
2012 2500097 58
  88%
  89%
  2%
2011 2500097 69
  90%
  90%
  0%
2010 2500097 46
  85%
  89%
  4%
2009 2500097 39
  95%
  97%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 63 6% 13% 65% 16% 0% 0%
7000050 18 0% 39% 44% 11% 0% 6%
7000351 21 5% 24% 52% 19% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2021 2500097 72 6% 7% 69% 18% 0% 0%
7000050 19 0% 53% 42% 5% 0% 0%
7000351 18 17% 17% 61% 6% 0% 0%
2020 2500097 62 2% 15% 73% 5% 3% 3%
7000050 22 14% 32% 55% 0% 0% 0%
7000351 22 9% 5% 86% 0% 0% 0%
2019 2500097 66 2% 5% 68% 23% 0% 3%
7000050 18 11% 17% 61% 11% 0% 0%
7000351 15 13% 7% 73% 0% 7% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500097 56 5% 4% 54% 38% 0% 0%
7000050 22 9% 41% 50% 0% 0% 0%
7000351 19 0% 11% 79% 11% 0% 0%
2017 2500097 54 2% 6% 63% 30% 0% 0%
2016 2500097 74 4% 18% 64% 14% 1% 0%
2015 2500097 65 3% 5% 72% 15% 5% 0%
2014 2500097 72 1% 3% 64% 24% 6% 3%
2013 2500097 61 5% 5% 56% 31% 2% 2%
2012 2500097 58 3% 7% 43% 34% 10% 2%
2011 2500097 69 0% 1% 41% 48% 10% 0%
2010 2500097 46 2% 4% 50% 28% 11% 4%
2009 2500097 39 0% 3% 51% 41% 3% 3%