Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 100% 100% 0%
2021 20 95% 100% 5%
2020 21 90.476% 100% 9.524%
2019 18 94.444% 100% 5.556%
2018 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 90
  79%
  82%
  3%
7000050 18
  100%
  100%
  0%
7000351 20
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 54
  87%
  98%
  11%
7000050 20
  95%
  100%
  5%
7000351 15
  87%
  100%
  13%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 71
  85%
  97%
  13%
7000050 21
  90%
  100%
  10%
7000351 20
  95%
  95%
  0%
2019 2500097 79
  94%
  97%
  4%
7000050 18
  94%
  100%
  6%
7000351 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2018 2500097 61
  61%
  67%
  10%
7000050 17
  100%
  100%
  0%
7000351 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 79
  85%
  89%
  5%
2016 2500097 59
  88%
  90%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 67
  87%
  100%
  13%
2014 2500097 61
  84%
  94%
  11%
2013 2500097 52
  77%
  95%
  19%
2012 2500097 59
  73%
  88%
  17%
2011 2500097 48
  73%
  90%
  19%
2010 2500097 59
  71%
  93%
  24%
2009 2500097 56
  66%
  90%
  27%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 90 1% 7% 28% 43% 18% 3%
7000050 18 22% 22% 33% 22% 0% 0%
7000351 20 10% 15% 40% 35% 0% 0%
2021 2500097 54 0% 4% 48% 35% 2% 11%
7000050 20 20% 15% 55% 5% 0% 5%
7000351 15 7% 7% 47% 27% 0% 13%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500097 71 4% 0% 27% 54% 3% 13%
7000050 21 5% 14% 62% 10% 0% 10%
7000351 20 10% 10% 45% 30% 5% 0%
2019 2500097 79 1% 4% 58% 30% 3% 4%
7000050 18 33% 28% 33% 0% 0% 6%
7000351 14 7% 14% 71% 7% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500097 61 0% 0% 10% 49% 30% 10%
7000050 17 29% 18% 29% 24% 0% 0%
7000351 16 0% 6% 25% 69% 0% 0%
2017 2500097 79 3% 0% 33% 49% 10% 5%
2016 2500097 59 3% 0% 37% 47% 10% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500097 67 1% 10% 31% 43% 0% 13%
2014 2500097 61 0% 7% 31% 46% 5% 11%
2013 2500097 52 2% 6% 33% 37% 4% 19%
2012 2500097 59 0% 3% 22% 47% 10% 17%
2011 2500097 48 2% 2% 23% 46% 8% 19%
2010 2500097 59 7% 14% 24% 27% 5% 24%
2009 2500097 56 5% 13% 25% 23% 7% 27%