Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 100% 100% 0%
2020 2 100% 100% 0%
2018 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 26
  92%
  92%
  0%
7000050 4
  100%
  100%
  0%
7000351 6
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 22
  86%
  90%
  5%
7000351 6
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 12
  83%
  83%
  0%
7000050 2
  100%
  100%
  0%
7000351 6
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 22
  91%
  95%
  5%
7000351 2
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 33
  76%
  83%
  9%
7000050 5
  100%
  100%
  0%
7000351 3
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500097 39
  67%
  68%
  3%
2016 2500097 38
  87%
  92%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500097 30
  80%
  83%
  3%
2014 2500097 22
  73%
  73%
  0%
2013 2500097 22
  73%
  100%
  27%
2012 2500097 23
  48%
  61%
  22%
2011 2500097 29
  62%
  90%
  31%
2010 2500097 37
  62%
  92%
  32%
2009 2500097 21
  57%
  92%
  38%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 26 8% 4% 19% 58% 8% 0%
7000050 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
7000351 6 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2021 2500097 22 0% 9% 32% 45% 9% 5%
7000351 6 33% 50% 17% 0% 0% 0%
2020 2500097 12 0% 8% 8% 58% 17% 0%
7000050 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
7000351 6 0% 83% 17% 0% 0% 0%
2019 2500097 22 0% 9% 50% 23% 5% 5%
7000351 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2018 2500097 33 0% 3% 27% 45% 15% 9%
7000050 5 20% 0% 80% 0% 0% 0%
7000351 3 33% 0% 33% 33% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500097 39 3% 0% 36% 26% 31% 3%
2016 2500097 38 5% 3% 34% 45% 8% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500097 30 7% 3% 37% 33% 17% 3%
2014 2500097 22 5% 0% 14% 55% 27% 0%
2013 2500097 22 0% 9% 23% 41% 0% 27%
2012 2500097 23 4% 0% 35% 9% 30% 22%
2011 2500097 29 0% 14% 24% 24% 7% 31%
2010 2500097 37 3% 8% 16% 35% 5% 32%
2009 2500097 21 10% 19% 5% 24% 5% 38%