Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 15
  93%
  100%
  7%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 30
  97%
  100%
  3%
7000351 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 9
  100%
  100%
  0%
7000351 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 10
  80%
  100%
  20%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
7000351 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 23
  91%
  100%
  9%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 30
  70%
  88%
  20%
2016 2500097 25
  84%
  95%
  12%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2015 2500097 14
  93%
  93%
  0%
2014 2500097 13
  100%
  100%
  0%
2013 2500097 15
  100%
  100%
  0%
2012 2500097 13
  85%
  100%
  15%
2011 2500097 16
  94%
  100%
  6%
2010 2500097 10
  50%
  100%
  50%
2009 2500097 12
  67%
  100%
  33%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 15 0% 7% 47% 40% 0% 7%
7000050 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500097 30 3% 7% 40% 47% 0% 3%
7000351 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500097 9 0% 0% 56% 44% 0% 0%
7000351 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500097 10 0% 10% 20% 50% 0% 20%
7000050 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
7000351 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500097 23 4% 0% 39% 48% 0% 9%
7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500097 30 0% 0% 10% 60% 10% 20%
2016 2500097 25 4% 0% 28% 52% 4% 12%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2015 2500097 14 7% 7% 36% 43% 7% 0%
2014 2500097 13 0% 0% 46% 54% 0% 0%
2013 2500097 15 0% 20% 27% 53% 0% 0%
2012 2500097 13 0% 0% 31% 54% 0% 15%
2011 2500097 16 0% 6% 6% 81% 0% 6%
2010 2500097 10 10% 10% 10% 20% 0% 50%
2009 2500097 12 8% 25% 17% 17% 0% 33%