Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 4 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 36
  97%
  100%
  3%
7000050 2
  100%
  100%
  0%
7000351 3
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 35
  100%
  100%
  0%
7000050 4
  100%
  100%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 38
  100%
  100%
  0%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 27
  100%
  100%
  0%
7000351 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 43
  95%
  100%
  5%
2017 2500097 34
  97%
  100%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500097 29
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 31
  100%
  100%
  0%
2014 2500097 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 36 3% 58% 36% 0% 0% 3%
7000050 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
7000351 3 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500097 35 0% 80% 20% 0% 0% 0%
7000050 4 0% 100% 0% 0% 0% 0%
7000351 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500097 38 0% 89% 11% 0% 0% 0%
7000050 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
7000351 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500097 27 0% 81% 19% 0% 0% 0%
7000351 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500097 43 0% 79% 16% 0% 0% 5%
2017 2500097 34 0% 85% 12% 0% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500097 29 0% 90% 10% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500097 31 0% 74% 26% 0% 0% 0%
2014 2500097 32 0% 88% 13% 0% 0% 0%