Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 8 100% 100% 0%
2020 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 1
  0%
  0%
  100%
7000050 7
  100%
  100%
  0%
2500149 16
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 7000050 8
  100%
  100%
  0%
2500149 19
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 7000050 3
  100%
  100%
  0%
2500149 40
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
7000050 7 14% 86% 0% 0% 0% 0%
2500149 16 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 7000050 8 38% 63% 0% 0% 0% 0%
2500149 19 0% 26% 53% 21% 0% 0%
1355 14 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 7000050 3 67% 33% 0% 0% 0% 0%
2500149 40 3% 18% 60% 15% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%