Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.72% 89.58%
2021 93.9% 86.47%
2020 94.05% 91.36%
2019 95.71% 95.66%
2018 93.6% 89.13%
2017 94.25% 98.8%
2016 91.64% 92.39%
2015 92.74% 86.24%
2014 95.7% 100%
2013 92.03% 94.67%
2012 93.65% 97.93%
2011 93.92% 90.48%
2010 90.7% 95%
2009 90.05% 86.7%
2008 85.06% 85.06%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats