Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 100% 100% 0%
2021 25 100% 100% 0%
2020 13 100% 100% 0%
2019 16 100% 100% 0%
2018 18 94.444% 94.444% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 26
  100%
  100%
  0%
2500254 24
  100%
  100%
  0%
2021 7000415 25
  100%
  100%
  0%
2500254 25
  100%
  100%
  0%
2020 7000415 13
  100%
  100%
  0%
2500254 26
  96%
  100%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 7000415 16
  100%
  100%
  0%
2500254 29
  90%
  90%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000415 18
  94%
  94%
  0%
2500254 20
  85%
  85%
  0%
2017 2500254 27
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 50
  92%
  92%
  0%
2015 2500254 39
  92%
  100%
  8%
2014 2500254 47
  100%
  100%
  0%
2013 2500254 35
  80%
  80%
  0%
2012 2500254 24
  92%
  92%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 26 4% 0% 73% 23% 0% 0%
2500254 24 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2021 7000415 25 4% 0% 52% 44% 0% 0%
2500254 25 0% 0% 36% 64% 0% 0%
2020 7000415 13 15% 0% 69% 15% 0% 0%
2500254 26 0% 0% 46% 50% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 7000415 16 13% 6% 75% 6% 0% 0%
2500254 29 0% 3% 55% 31% 10% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000415 18 0% 0% 50% 44% 6% 0%
2500254 20 0% 0% 20% 65% 15% 0%
2017 2500254 27 0% 0% 37% 63% 0% 0%
2016 2500254 50 4% 2% 16% 70% 8% 0%
2015 2500254 39 5% 0% 23% 64% 0% 8%
2014 2500254 47 0% 4% 32% 64% 0% 0%
2013 2500254 35 0% 0% 14% 66% 20% 0%
2012 2500254 24 0% 0% 21% 71% 8% 0%