Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 100% 100% 0%
2019 8 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 4
  100%
  100%
  0%
2500254 17
  100%
  100%
  0%
2021 2500254 17
  100%
  100%
  0%
2020 2500254 18
  94%
  100%
  6%
2019 7000415 8
  100%
  100%
  0%
2500254 13
  92%
  100%
  8%
2018 7000415 1
  100%
  100%
  0%
2500254 14
  100%
  100%
  0%
2017 2500254 17
  88%
  100%
  12%
2016 2500254 16
  62%
  91%
  31%
2015 2500254 42
  83%
  88%
  5%
2014 2500254 37
  97%
  97%
  0%
2013 2500254 36
  89%
  89%
  0%
2012 2500254 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500254 17 0% 6% 82% 12% 0% 0%
2021 2500254 17 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2020 2500254 18 6% 17% 50% 22% 0% 6%
2019 7000415 8 13% 63% 25% 0% 0% 0%
2500254 13 0% 0% 85% 8% 0% 8%
2018 7000415 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500254 14 7% 0% 79% 14% 0% 0%
2017 2500254 17 0% 6% 65% 18% 0% 12%
2016 2500254 16 0% 0% 38% 25% 6% 31%
2015 2500254 42 0% 24% 36% 24% 12% 5%
2014 2500254 37 3% 16% 59% 19% 3% 0%
2013 2500254 36 0% 22% 50% 17% 11% 0%
2012 2500254 10 10% 30% 50% 10% 0% 0%