Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 90.476% 100% 9.524%
2021 19 100% 100% 0%
2020 13 100% 100% 0%
2019 22 90.909% 100% 9.091%
2018 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 21
  90%
  100%
  10%
2500254 32
  88%
  100%
  12%
2021 7000415 19
  100%
  100%
  0%
2500254 34
  82%
  97%
  15%
2020 7000415 13
  100%
  100%
  0%
2500254 24
  88%
  100%
  12%
2019 7000415 22
  91%
  100%
  9%
2500254 27
  89%
  100%
  11%
2018 7000415 17
  100%
  100%
  0%
2500254 29
  76%
  100%
  24%
2017 2500254 48
  81%
  98%
  17%
2016 2500254 76
  76%
  98%
  22%
2015 2500254 49
  49%
  100%
  51%
2014 2500254 38
  66%
  100%
  34%
2013 2500254 36
  67%
  92%
  28%
2012 2500254 18
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 21 5% 10% 62% 14% 0% 10%
2500254 32 0% 6% 50% 31% 0% 13%
2021 7000415 19 16% 32% 53% 0% 0% 0%
2500254 34 0% 3% 50% 29% 3% 15%
2020 7000415 13 8% 23% 46% 23% 0% 0%
2500254 24 0% 8% 54% 25% 0% 13%
2019 7000415 22 0% 18% 59% 14% 0% 9%
2500254 27 4% 11% 56% 19% 0% 11%
2018 7000415 17 6% 59% 35% 0% 0% 0%
2500254 29 3% 0% 52% 21% 0% 24%
2017 2500254 48 0% 6% 54% 21% 2% 17%
2016 2500254 76 5% 12% 43% 16% 1% 22%
2015 2500254 49 4% 6% 31% 8% 0% 51%
2014 2500254 38 3% 8% 34% 21% 0% 34%
2013 2500254 36 0% 3% 47% 17% 6% 28%
2012 2500254 18 6% 17% 44% 33% 0% 0%