Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 75% 75% 0%
2021 9 88.889% 88.889% 0%
2020 2 100% 100% 0%
2019 4 100% 100% 0%
2018 3 66.667% 100% 33.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 4
  75%
  75%
  0%
2500254 34
  56%
  59%
  6%
2021 7000415 9
  89%
  89%
  0%
2500254 26
  88%
  88%
  0%
2020 7000415 2
  100%
  100%
  0%
2500254 15
  87%
  100%
  13%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 7000415 4
  100%
  100%
  0%
2500254 14
  71%
  71%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 7000415 3
  67%
  100%
  33%
2500254 17
  94%
  94%
  0%
2017 2500254 30
  77%
  77%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 32
  78%
  93%
  16%
2015 2500254 36
  67%
  67%
  0%
2014 2500254 37
  78%
  78%
  0%
2013 2500254 31
  81%
  86%
  6%
2012 2500254 19
  84%
  84%
  0%
2011 2500254 1
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 4 0% 0% 50% 25% 25% 0%
2500254 34 3% 0% 9% 41% 38% 6%
2021 7000415 9 0% 0% 44% 44% 11% 0%
2500254 26 0% 0% 35% 50% 12% 0%
2020 7000415 2 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2500254 15 0% 0% 27% 60% 0% 13%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 7000415 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500254 14 0% 0% 36% 36% 29% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 7000415 3 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2500254 17 0% 6% 35% 53% 6% 0%
2017 2500254 30 0% 0% 17% 60% 23% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500254 32 3% 9% 19% 47% 6% 16%
2015 2500254 36 0% 3% 17% 47% 33% 0%
2014 2500254 37 0% 0% 16% 62% 22% 0%
2013 2500254 31 3% 3% 16% 58% 13% 6%
2012 2500254 19 5% 5% 11% 63% 16% 0%
2011 2500254 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%