Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 96.429% 100% 3.571%
2021 28 96.429% 100% 3.571%
2020 13 100% 100% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 28
  96%
  100%
  4%
2500254 20
  90%
  100%
  10%
2021 7000415 28
  96%
  100%
  4%
2500254 21
  100%
  100%
  0%
2020 7000415 13
  100%
  100%
  0%
2500254 30
  87%
  96%
  10%
2019 7000415 17
  100%
  100%
  0%
2500254 26
  85%
  96%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000415 16
  100%
  100%
  0%
2500254 25
  92%
  100%
  8%
2017 2500254 27
  89%
  100%
  11%
1353 64
  50%
  50%
  0%
2016 2500254 32
  78%
  100%
  22%
2015 2500254 40
  98%
  100%
  2%
2014 2500254 61
  95%
  100%
  5%
2013 2500254 39
  97%
  97%
  0%
2012 2500254 42
  81%
  83%
  2%
2011 2500254 24
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 28 4% 7% 36% 50% 0% 4%
2500254 20 5% 0% 40% 45% 0% 10%
2021 7000415 28 7% 4% 50% 36% 0% 4%
2500254 21 0% 0% 10% 90% 0% 0%
2020 7000415 13 15% 0% 38% 46% 0% 0%
2500254 30 0% 0% 0% 87% 3% 10%
2019 7000415 17 6% 0% 65% 29% 0% 0%
2500254 26 4% 0% 19% 62% 4% 12%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 7000415 16 6% 6% 44% 44% 0% 0%
2500254 25 4% 0% 44% 44% 0% 8%
2017 2500254 27 4% 4% 11% 70% 0% 11%
1353 64 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2016 2500254 32 3% 0% 13% 63% 0% 22%
2015 2500254 40 3% 3% 25% 68% 0% 3%
2014 2500254 61 5% 0% 61% 30% 0% 5%
2013 2500254 39 3% 8% 33% 54% 3% 0%
2012 2500254 42 2% 2% 19% 57% 17% 2%
2011 2500254 24 0% 0% 38% 50% 0% 13%