Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 89.474% 89.474% 0%
2021 33 93.939% 93.939% 0%
2020 26 100% 100% 0%
2019 21 90.476% 90.476% 0%
2018 16 75% 80% 6.25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 19
  89%
  89%
  0%
2500254 22
  82%
  86%
  5%
2021 7000415 33
  94%
  94%
  0%
2500254 28
  79%
  79%
  0%
2020 7000415 26
  100%
  100%
  0%
2500254 44
  86%
  93%
  7%
2019 7000415 21
  90%
  90%
  0%
2500254 38
  42%
  47%
  11%
2018 7000415 16
  75%
  80%
  6%
2500254 29
  62%
  64%
  3%
2017 2500254 40
  80%
  86%
  8%
2016 2500254 56
  57%
  86%
  34%
2015 2500254 50
  48%
  59%
  18%
2014 2500254 60
  50%
  70%
  28%
4314104 2
  100%
  100%
  0%
2013 2500254 86
  64%
  75%
  15%
4314104 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500254 82
  65%
  72%
  10%
4310936 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500254 59
  59%
  65%
  8%
2010 2500254 28
  64%
  69%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 19 5% 0% 53% 32% 11% 0%
2500254 22 5% 0% 32% 45% 14% 5%
2021 7000415 33 9% 0% 61% 24% 6% 0%
2500254 28 0% 0% 32% 46% 21% 0%
2020 7000415 26 12% 0% 65% 23% 0% 0%
2500254 44 0% 0% 61% 25% 7% 7%
2019 7000415 21 10% 0% 14% 67% 10% 0%
2500254 38 0% 0% 3% 37% 47% 11%
2018 7000415 16 6% 0% 25% 44% 19% 6%
2500254 29 0% 0% 14% 45% 34% 3%
2017 2500254 40 3% 0% 10% 68% 13% 8%
2016 2500254 56 4% 0% 23% 30% 9% 34%
2015 2500254 50 0% 0% 14% 34% 34% 18%
2014 2500254 60 3% 0% 0% 47% 22% 28%
4314104 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2013 2500254 86 2% 1% 8% 52% 21% 15%
4314104 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2012 2500254 82 1% 0% 17% 46% 26% 10%
4310936 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2011 2500254 59 0% 0% 15% 44% 32% 8%
2010 2500254 28 0% 0% 18% 46% 29% 7%