Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 95.833% 95.833% 0%
2021 30 83.333% 83.333% 0%
2020 28 96.429% 96.429% 0%
2019 19 94.737% 94.737% 0%
2018 18 83.333% 83.333% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 24
  96%
  96%
  0%
2500254 26
  85%
  88%
  4%
2021 2500241 2
  50%
  50%
  0%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
7000415 30
  83%
  83%
  0%
2500254 36
  69%
  69%
  0%
2020 2500256 1
  0%
  0%
  0%
2500241 1
  0%
  0%
  0%
7000415 28
  96%
  96%
  0%
2500254 42
  71%
  73%
  2%
4316238 1
  100%
  100%
  0%
2019 7000415 19
  95%
  95%
  0%
2500254 39
  54%
  54%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500241 1
  0%
  0%
  100%
7000415 18
  83%
  83%
  0%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
2500254 41
  63%
  65%
  2%
2017 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500254 40
  45%
  51%
  12%
4316238 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500890 4
  100%
  100%
  0%
2500254 41
  54%
  54%
  0%
2015 2500890 2
  100%
  100%
  0%
2500254 49
  76%
  77%
  2%
2014 2500241 2
  100%
  100%
  0%
2500254 87
  67%
  67%
  1%
4314104 2
  100%
  100%
  0%
2013 2500254 92
  39%
  46%
  14%
4314104 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500254 80
  54%
  59%
  9%
4310936 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500254 53
  62%
  65%
  4%
2010 2500254 29
  90%
  93%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 24 0% 0% 25% 71% 4% 0%
2500254 26 0% 0% 15% 69% 12% 4%
2021 2500241 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2500250 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
7000415 30 3% 0% 30% 50% 17% 0%
2500254 36 0% 0% 11% 50% 31% 0%
2020 2500256 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500241 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
7000415 28 7% 0% 36% 54% 4% 0%
2500254 42 0% 0% 12% 57% 26% 2%
4316238 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000415 19 5% 0% 16% 74% 5% 0%
2500254 39 0% 0% 3% 46% 46% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500241 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
7000415 18 6% 0% 33% 44% 17% 0%
2500890 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500254 41 0% 0% 5% 51% 34% 2%
2017 2500241 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500254 40 3% 0% 5% 38% 43% 13%
4316238 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500890 4 25% 0% 75% 0% 0% 0%
2500254 41 2% 0% 15% 37% 46% 0%
2015 2500890 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2500254 49 0% 0% 18% 57% 22% 2%
2014 2500241 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500254 87 0% 0% 8% 59% 32% 1%
4314104 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2013 2500254 92 0% 0% 7% 33% 47% 14%
4314104 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500254 80 0% 1% 9% 44% 38% 9%
4310936 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2011 2500254 53 0% 4% 8% 51% 34% 4%
2010 2500254 29 0% 0% 0% 90% 7% 3%