Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 3 100% 100% 0%
2020 4 100% 100% 0%
2019 5 100% 100% 0%
2018 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 3
  100%
  100%
  0%
2500254 14
  71%
  77%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 7000415 3
  100%
  100%
  0%
2500254 24
  96%
  96%
  0%
2020 7000415 4
  100%
  100%
  0%
2500254 19
  84%
  100%
  16%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 7000415 5
  100%
  100%
  0%
2500254 11
  100%
  100%
  0%
2018 7000415 5
  100%
  100%
  0%
2500254 13
  85%
  92%
  8%
2017 2500254 27
  85%
  96%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 29
  76%
  88%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500254 41
  83%
  85%
  2%
2014 2500254 25
  100%
  100%
  0%
2013 2500254 30
  87%
  87%
  0%
2012 2500254 4
  100%
  100%
  0%
2011 2500254 16
  69%
  69%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2500254 14 0% 0% 29% 43% 21% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 7000415 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500254 24 0% 4% 25% 63% 4% 0%
2020 7000415 4 25% 0% 25% 50% 0% 0%
2500254 19 0% 0% 32% 53% 0% 16%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 7000415 5 20% 0% 80% 0% 0% 0%
2500254 11 0% 0% 45% 55% 0% 0%
2018 7000415 5 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2500254 13 15% 0% 15% 46% 8% 8%
2017 2500254 27 0% 7% 44% 30% 4% 11%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500254 29 3% 3% 28% 41% 10% 14%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500254 41 2% 2% 17% 61% 15% 2%
2014 2500254 25 4% 4% 40% 52% 0% 0%
2013 2500254 30 3% 10% 27% 47% 13% 0%
2012 2500254 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2011 2500254 16 0% 0% 25% 44% 31% 0%