Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 56 82.143% 85.185% 3.571%
2021 31 90.323% 96.552% 6.452%
2020 33 81.818% 84.375% 3.03%
2019 26 96.154% 100% 3.846%
2018 19 89.474% 94.444% 5.263%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 56
  82%
  85%
  4%
2500254 47
  30%
  45%
  34%
2021 7000415 31
  90%
  97%
  6%
2500254 40
  50%
  61%
  18%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000415 33
  82%
  84%
  3%
2500254 52
  40%
  60%
  33%
2019 7000415 26
  96%
  100%
  4%
2500254 59
  59%
  85%
  31%
2018 7000415 19
  89%
  94%
  5%
2500254 60
  52%
  65%
  20%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500254 48
  33%
  48%
  31%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 61
  69%
  82%
  16%
2015 2500254 66
  24%
  31%
  21%
2014 2500254 73
  60%
  90%
  33%
2013 2500254 79
  57%
  79%
  28%
2012 2500254 95
  67%
  80%
  16%
2011 2500254 86
  49%
  64%
  23%
2010 2500254 74
  66%
  91%
  27%
2009 2500254 48
  73%
  100%
  27%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 56 4% 2% 18% 59% 14% 4%
2500254 47 2% 0% 2% 26% 36% 34%
2021 7000415 31 3% 0% 26% 61% 3% 6%
2500254 40 3% 0% 10% 38% 33% 18%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000415 33 3% 0% 9% 70% 15% 3%
2500254 52 0% 0% 0% 40% 27% 33%
2019 7000415 26 15% 0% 73% 8% 0% 4%
2500254 59 0% 0% 22% 37% 10% 31%
2018 7000415 19 11% 0% 26% 53% 5% 5%
2500254 60 0% 0% 5% 47% 28% 20%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500254 48 0% 0% 8% 25% 35% 31%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500254 61 2% 3% 20% 44% 15% 16%
2015 2500254 66 2% 2% 8% 14% 55% 21%
2014 2500254 73 0% 3% 16% 41% 7% 33%
2013 2500254 79 1% 3% 11% 42% 15% 28%
2012 2500254 95 3% 2% 18% 44% 17% 16%
2011 2500254 86 1% 2% 16% 29% 28% 23%
2010 2500254 74 3% 26% 20% 18% 7% 27%
2009 2500254 48 0% 2% 25% 46% 0% 27%