Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 96% 96% 0%
2021 34 91.176% 93.939% 2.941%
2020 24 100% 100% 0%
2019 17 94.118% 94.118% 0%
2018 18 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 25
  96%
  96%
  0%
2500254 31
  68%
  88%
  23%
2021 7000415 34
  91%
  94%
  3%
2500254 34
  76%
  87%
  12%
2020 7000415 24
  100%
  100%
  0%
2500254 38
  58%
  67%
  13%
2019 7000415 17
  94%
  94%
  0%
2500254 41
  54%
  58%
  7%
2018 2500241 1
  100%
  100%
  0%
7000415 18
  100%
  100%
  0%
2500254 30
  57%
  61%
  7%
2017 2500254 43
  58%
  69%
  16%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2016 2500254 50
  54%
  60%
  10%
2015 2500254 51
  61%
  63%
  4%
2014 2500254 48
  71%
  77%
  8%
2013 2500254 76
  75%
  77%
  3%
2012 2500254 65
  65%
  69%
  6%
2011 2500254 54
  59%
  63%
  6%
2010 2500254 32
  66%
  81%
  19%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 25 0% 8% 16% 72% 4% 0%
2500254 31 0% 6% 16% 42% 10% 23%
2021 7000415 34 3% 0% 38% 50% 6% 3%
2500254 34 3% 3% 18% 47% 12% 12%
2020 7000415 24 8% 13% 38% 42% 0% 0%
2500254 38 0% 0% 18% 39% 29% 13%
2019 7000415 17 12% 0% 24% 59% 6% 0%
2500254 41 0% 0% 2% 49% 39% 7%
2018 2500241 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
7000415 18 6% 11% 33% 50% 0% 0%
2500254 30 0% 0% 7% 47% 37% 7%
2017 2500254 43 2% 2% 7% 44% 26% 16%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2016 2500254 50 0% 6% 2% 46% 36% 10%
2015 2500254 51 0% 0% 10% 51% 35% 4%
2014 2500254 48 2% 0% 8% 60% 21% 8%
2013 2500254 76 0% 1% 9% 64% 22% 3%
2012 2500254 65 0% 2% 12% 51% 29% 6%
2011 2500254 54 0% 0% 15% 44% 35% 6%
2010 2500254 32 0% 0% 16% 50% 16% 19%