Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 100% 100% 0%
2021 5 100% 100% 0%
2020 2 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000415 24
  100%
  100%
  0%
2500254 16
  100%
  100%
  0%
2021 7000415 5
  100%
  100%
  0%
2500254 21
  95%
  100%
  5%
2020 7000415 2
  100%
  100%
  0%
2500254 8
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2500254 21
  81%
  81%
  0%
2018 7000415 6
  100%
  100%
  0%
2500254 19
  100%
  100%
  0%
2017 2500254 29
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 22
  86%
  100%
  14%
2015 2500254 33
  85%
  88%
  3%
2014 2500254 28
  96%
  100%
  4%
2013 2500254 34
  97%
  100%
  3%
2012 2500254 14
  100%
  100%
  0%
2011 2500254 9
  78%
  100%
  22%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000415 24 8% 13% 63% 17% 0% 0%
2500254 16 0% 0% 63% 38% 0% 0%
2021 7000415 5 20% 20% 20% 40% 0% 0%
2500254 21 0% 0% 67% 29% 0% 5%
2020 7000415 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2500254 8 0% 0% 13% 88% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2500254 21 0% 5% 29% 48% 19% 0%
2018 7000415 6 0% 83% 17% 0% 0% 0%
2500254 19 5% 21% 26% 47% 0% 0%
2017 2500254 29 0% 3% 34% 55% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500254 22 5% 18% 45% 18% 0% 14%
2015 2500254 33 0% 3% 21% 61% 12% 3%
2014 2500254 28 4% 0% 29% 64% 0% 4%
2013 2500254 34 3% 0% 26% 68% 0% 3%
2012 2500254 14 7% 0% 64% 29% 0% 0%
2011 2500254 9 0% 0% 22% 56% 0% 22%