Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 27 96.296% 96.296% 0%
2021 28 92.857% 92.857% 0%
2020 35 91.429% 94.118% 2.857%
2019 28 92.857% 96.296% 3.571%
2018 24 91.667% 91.667% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 65
  97%
  98%
  2%
7000415 27
  96%
  96%
  0%
2021 2501915 68
  85%
  92%
  7%
7000415 28
  93%
  93%
  0%
2020 2501915 70
  83%
  94%
  11%
7000415 35
  91%
  94%
  3%
2019 2501915 67
  87%
  87%
  0%
7000415 28
  93%
  96%
  4%
2018 2501915 81
  85%
  88%
  4%
7000415 24
  92%
  92%
  0%
2017 2501915 76
  75%
  78%
  4%
2016 2501915 71
  87%
  90%
  3%
2015 2501915 76
  88%
  96%
  8%
2014 2501915 89
  85%
  90%
  6%
2013 2501915 92
  85%
  92%
  8%
2012 2501915 110
  87%
  91%
  5%
2011 2501915 101
  74%
  80%
  7%
2010 2501915 93
  78%
  80%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 65 2% 0% 42% 54% 2% 2%
7000415 27 7% 0% 63% 26% 4% 0%
2021 2501915 68 1% 0% 44% 40% 7% 7%
7000415 28 0% 0% 39% 54% 7% 0%
2020 2501915 70 6% 3% 57% 17% 6% 11%
7000415 35 6% 11% 49% 26% 6% 3%
2019 2501915 67 0% 0% 21% 66% 13% 0%
7000415 28 0% 0% 18% 75% 4% 4%
2018 2501915 81 0% 0% 17% 68% 11% 4%
7000415 24 4% 0% 38% 50% 8% 0%
2017 2501915 76 0% 0% 11% 64% 21% 4%
2016 2501915 71 0% 0% 17% 70% 10% 3%
2015 2501915 76 0% 0% 20% 68% 4% 8%
2014 2501915 89 0% 0% 27% 58% 9% 6%
2013 2501915 92 0% 0% 16% 68% 8% 8%
2012 2501915 110 0% 0% 8% 79% 8% 5%
2011 2501915 101 0% 0% 7% 67% 19% 7%
2010 2501915 93 0% 0% 18% 60% 19% 2%