Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 80.556% 82.857% 2.778%
2021 38 78.947% 81.081% 2.632%
2020 39 74.359% 78.378% 5.128%
2019 32 78.125% 78.125% 0%
2018 37 89.189% 89.189% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 65
  65%
  68%
  5%
7000415 36
  81%
  83%
  3%
2021 2501915 72
  81%
  84%
  4%
7000415 38
  79%
  81%
  3%
2020 2501915 70
  73%
  80%
  9%
7000415 39
  74%
  78%
  5%
2019 2501915 72
  90%
  90%
  0%
7000415 32
  78%
  78%
  0%
2018 2501915 90
  74%
  74%
  0%
7000415 37
  89%
  89%
  0%
2017 2501915 82
  63%
  66%
  4%
2016 2501915 80
  71%
  74%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 94
  74%
  80%
  6%
2014 2501915 109
  66%
  73%
  9%
2013 2501915 110
  55%
  59%
  8%
2012 2501915 123
  68%
  74%
  8%
2011 2501915 105
  64%
  74%
  13%
2010 2501915 92
  70%
  78%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 65 5% 5% 18% 37% 31% 5%
7000415 36 0% 3% 17% 61% 17% 3%
2021 2501915 72 3% 1% 33% 43% 15% 4%
7000415 38 0% 0% 18% 61% 18% 3%
2020 2501915 70 4% 1% 21% 46% 19% 9%
7000415 39 3% 0% 15% 56% 21% 5%
2019 2501915 72 1% 6% 28% 56% 10% 0%
7000415 32 6% 0% 22% 50% 22% 0%
2018 2501915 90 2% 1% 12% 58% 26% 0%
7000415 37 3% 3% 38% 46% 11% 0%
2017 2501915 82 0% 0% 18% 44% 33% 4%
2016 2501915 80 0% 3% 23% 46% 25% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501915 94 0% 2% 17% 55% 19% 6%
2014 2501915 109 1% 0% 12% 53% 25% 9%
2013 2501915 110 2% 1% 19% 33% 37% 8%
2012 2501915 123 1% 3% 32% 33% 24% 8%
2011 2501915 105 2% 0% 15% 47% 23% 13%
2010 2501915 92 0% 2% 24% 43% 20% 11%