Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 92.857% 96.296% 3.571%
2021 24 100% 100% 0%
2020 33 96.97% 100% 3.03%
2019 30 100% 100% 0%
2018 31 96.774% 100% 3.226%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 54
  100%
  100%
  0%
7000415 28
  93%
  96%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 51
  94%
  98%
  4%
7000415 24
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 59
  93%
  100%
  7%
7000415 33
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 65
  100%
  100%
  0%
7000415 30
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 76
  97%
  100%
  3%
7000415 31
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 58
  64%
  70%
  9%
2016 2501915 65
  91%
  95%
  5%
2015 2501915 72
  86%
  94%
  8%
2014 2501915 76
  95%
  97%
  3%
2013 2501915 107
  92%
  93%
  2%
2012 2501915 99
  78%
  81%
  4%
2011 2501915 66
  83%
  92%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 54 6% 30% 39% 26% 0% 0%
7000415 28 4% 11% 39% 39% 4% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2501915 51 2% 6% 29% 57% 2% 4%
7000415 24 4% 8% 17% 71% 0% 0%
2020 2501915 59 7% 3% 59% 24% 0% 7%
7000415 33 0% 6% 45% 45% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501915 65 3% 6% 40% 51% 0% 0%
7000415 30 7% 10% 43% 40% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501915 76 4% 0% 55% 38% 0% 3%
7000415 31 10% 0% 58% 29% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501915 58 3% 0% 12% 48% 28% 9%
2016 2501915 65 2% 22% 31% 37% 5% 5%
2015 2501915 72 6% 1% 57% 22% 6% 8%
2014 2501915 76 3% 13% 47% 32% 3% 3%
2013 2501915 107 2% 3% 43% 44% 7% 2%
2012 2501915 99 2% 1% 32% 42% 18% 4%
2011 2501915 66 5% 5% 32% 42% 8% 9%