Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 91.667% 91.667% 0%
2021 32 87.5% 90.323% 3.125%
2020 24 100% 100% 0%
2019 18 100% 100% 0%
2018 20 90% 90% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 3
  100%
  100%
  0%
2501915 58
  88%
  93%
  5%
7000415 24
  92%
  92%
  0%
2021 2501915 49
  82%
  85%
  4%
7000415 32
  88%
  90%
  3%
2020 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2501915 65
  95%
  98%
  3%
7000415 24
  100%
  100%
  0%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 1
  0%
  0%
  0%
2501915 58
  97%
  97%
  0%
7000415 18
  100%
  100%
  0%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2501915 61
  93%
  93%
  0%
7000415 20
  90%
  90%
  0%
2501002 2
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 58
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2501915 59
  93%
  98%
  5%
2500246 2
  100%
  100%
  0%
2501002 1
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 72
  93%
  99%
  6%
2014 2501915 72
  93%
  99%
  6%
2013 2501915 81
  95%
  97%
  2%
2012 2501915 80
  99%
  99%
  0%
2011 2501915 79
  94%
  96%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501915 58 2% 3% 36% 47% 7% 5%
7000415 24 0% 0% 58% 33% 8% 0%
2021 2501915 49 4% 4% 55% 18% 14% 4%
7000415 32 3% 0% 31% 53% 9% 3%
2020 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500250 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501915 65 0% 6% 43% 46% 2% 3%
7000415 24 8% 4% 54% 33% 0% 0%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500256 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501915 58 3% 3% 47% 43% 3% 0%
7000415 18 6% 11% 50% 33% 0% 0%
2500890 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2501915 61 3% 8% 38% 44% 7% 0%
7000415 20 0% 5% 55% 30% 10% 0%
2501002 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500262 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2501915 58 0% 0% 53% 43% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501915 59 2% 0% 76% 15% 2% 5%
2500246 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501002 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2015 2501915 72 0% 1% 58% 33% 1% 6%
2014 2501915 72 1% 0% 36% 56% 1% 6%
2013 2501915 81 4% 0% 49% 42% 2% 2%
2012 2501915 80 3% 0% 53% 44% 1% 0%
2011 2501915 79 6% 0% 49% 38% 4% 3%