Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 1
  100%
  100%
  0%
2501915 12
  100%
  100%
  0%
7000415 3
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 11
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 20
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 10
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2018 2501915 7
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 6
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 11
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 16
  100%
  100%
  0%
2014 2501915 16
  94%
  100%
  6%
2013 2501915 13
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501915 12 0% 0% 58% 42% 0% 0%
7000415 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501915 11 0% 0% 55% 45% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501915 20 5% 0% 55% 40% 0% 0%
2019 2501915 10 10% 20% 60% 10% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2018 2501915 7 14% 29% 43% 14% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501915 6 17% 17% 67% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501915 11 0% 0% 91% 9% 0% 0%
1353 64 25% 25% 50% 0% 0% 0%
2015 2501915 16 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2014 2501915 16 6% 0% 56% 31% 0% 6%
2013 2501915 13 0% 8% 69% 23% 0% 0%