Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 31 90.323% 96.552% 6.452%
2021 29 96.552% 96.552% 0%
2020 34 100% 100% 0%
2019 34 100% 100% 0%
2018 32 96.875% 96.875% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 2
  100%
  100%
  0%
2501915 58
  95%
  96%
  2%
7000415 31
  90%
  97%
  6%
2021 2501915 48
  92%
  96%
  4%
7000415 29
  97%
  97%
  0%
2020 2501915 58
  95%
  96%
  2%
7000415 34
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 57
  100%
  100%
  0%
7000415 34
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 61
  98%
  100%
  2%
7000415 32
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 58
  91%
  95%
  3%
2016 2501915 55
  93%
  93%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 65
  98%
  98%
  0%
2014 2501915 68
  94%
  98%
  4%
2013 2501915 80
  92%
  94%
  1%
2012 2501915 73
  90%
  92%
  1%
2011 2501915 63
  84%
  88%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501915 58 5% 7% 41% 41% 3% 2%
7000415 31 0% 0% 26% 65% 3% 6%
2021 2501915 48 2% 2% 35% 52% 4% 4%
7000415 29 7% 3% 31% 55% 3% 0%
2020 2501915 58 3% 5% 72% 14% 3% 2%
7000415 34 0% 6% 76% 18% 0% 0%
2019 2501915 57 4% 4% 82% 11% 0% 0%
7000415 34 0% 9% 91% 0% 0% 0%
2018 2501915 61 2% 26% 67% 3% 0% 2%
7000415 32 0% 38% 59% 0% 3% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501915 58 3% 3% 28% 57% 5% 3%
2016 2501915 55 5% 5% 36% 45% 7% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501915 65 3% 15% 58% 22% 2% 0%
2014 2501915 68 0% 1% 46% 47% 1% 4%
2013 2501915 80 1% 0% 34% 58% 6% 1%
2012 2501915 73 1% 4% 38% 47% 8% 1%
2011 2501915 63 2% 5% 30% 48% 11% 5%