Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 32 96.875% 96.875% 0%
2021 26 96.154% 96.154% 0%
2020 21 80.952% 80.952% 0%
2019 11 100% 100% 0%
2018 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 58
  88%
  91%
  3%
7000415 32
  97%
  97%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 67
  85%
  85%
  0%
7000415 26
  96%
  96%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 64
  75%
  76%
  2%
7000415 21
  81%
  81%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2019 2501915 68
  96%
  96%
  0%
7000415 11
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 54
  94%
  94%
  0%
7000415 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2501915 57
  74%
  79%
  7%
2016 2501915 62
  92%
  93%
  2%
2015 2501915 81
  90%
  90%
  0%
2014 2501915 85
  81%
  84%
  4%
2013 2501915 82
  85%
  89%
  4%
2012 2501915 81
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 58 0% 2% 36% 48% 9% 3%
7000415 32 0% 9% 34% 53% 3% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501915 67 1% 0% 28% 54% 15% 0%
7000415 26 0% 0% 85% 12% 4% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501915 64 0% 0% 25% 50% 23% 2%
7000415 21 0% 0% 57% 24% 19% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2501915 68 1% 0% 41% 53% 4% 0%
7000415 11 27% 0% 45% 27% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 64 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501915 54 4% 0% 54% 37% 6% 0%
7000415 17 12% 0% 88% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2501915 57 0% 0% 11% 60% 19% 7%
2016 2501915 62 0% 0% 26% 66% 6% 2%
2015 2501915 81 1% 1% 7% 80% 10% 0%
2014 2501915 85 0% 0% 5% 76% 15% 4%
2013 2501915 82 0% 0% 9% 77% 11% 4%
2012 2501915 81 1% 1% 12% 81% 4% 0%