Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 95.833% 100% 4.167%
2021 25 96% 96% 0%
2020 18 94.444% 100% 5.556%
2019 18 100% 100% 0%
2018 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 44
  98%
  98%
  0%
7000415 24
  96%
  100%
  4%
2021 2501915 57
  100%
  100%
  0%
7000415 25
  96%
  96%
  0%
2020 2501915 63
  98%
  100%
  2%
7000415 18
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 68
  97%
  97%
  0%
7000415 18
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 48
  90%
  90%
  0%
7000415 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 49
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 61
  93%
  97%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 85
  94%
  94%
  0%
2014 2501915 81
  84%
  84%
  0%
2013 2501915 87
  94%
  94%
  0%
2012 2501915 52
  88%
  92%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 44 5% 18% 66% 9% 2% 0%
7000415 24 0% 21% 71% 4% 0% 4%
2021 2501915 57 0% 9% 84% 7% 0% 0%
7000415 25 8% 20% 64% 4% 4% 0%
2020 2501915 63 0% 21% 71% 6% 0% 2%
7000415 18 17% 17% 50% 11% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501915 68 3% 0% 57% 37% 3% 0%
7000415 18 6% 0% 89% 6% 0% 0%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501915 48 4% 2% 50% 33% 10% 0%
7000415 12 8% 8% 50% 33% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501915 49 6% 2% 53% 37% 2% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501915 61 2% 0% 57% 34% 3% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501915 85 0% 5% 59% 31% 6% 0%
2014 2501915 81 1% 0% 49% 33% 16% 0%
2013 2501915 87 1% 2% 25% 66% 6% 0%
2012 2501915 52 4% 6% 33% 46% 8% 4%