Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2020 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 2
  100%
  100%
  0%
2501915 14
  100%
  100%
  0%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 19
  100%
  100%
  0%
7000415 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 10
  100%
  100%
  0%
7000415 5
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 6
  67%
  100%
  33%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 15
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 8
  88%
  100%
  12%
2014 2501915 15
  100%
  100%
  0%
2013 2501915 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501915 14 0% 0% 64% 36% 0% 0%
7000415 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501915 19 0% 5% 58% 37% 0% 0%
7000415 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 2501915 10 0% 0% 70% 30% 0% 0%
7000415 5 0% 80% 20% 0% 0% 0%
2019 2501915 6 17% 0% 50% 0% 0% 33%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501915 15 7% 0% 80% 13% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2017 2501915 12 8% 17% 50% 25% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501915 12 8% 8% 83% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501915 8 0% 0% 50% 38% 0% 13%
2014 2501915 15 7% 0% 93% 0% 0% 0%
2013 2501915 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%