Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 80% 83.333% 4%
2021 30 93.333% 100% 6.667%
2020 34 97.059% 97.059% 0%
2019 28 100% 100% 0%
2018 20 90% 94.737% 5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 2
  100%
  100%
  0%
2501915 57
  95%
  98%
  4%
7000415 25
  80%
  83%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 51
  84%
  93%
  10%
7000415 30
  93%
  100%
  7%
2020 2501915 62
  95%
  98%
  3%
7000415 34
  97%
  97%
  0%
2019 2501915 60
  100%
  100%
  0%
7000415 28
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 59
  95%
  97%
  2%
7000415 20
  90%
  95%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 60
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 60
  85%
  93%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 69
  88%
  100%
  12%
2014 2501915 75
  93%
  99%
  5%
2013 2501915 98
  92%
  97%
  5%
2012 2501915 97
  86%
  90%
  5%
2011 2501915 73
  78%
  81%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501915 57 0% 2% 32% 61% 2% 4%
7000415 25 0% 4% 16% 60% 16% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501915 51 0% 4% 24% 57% 6% 10%
7000415 30 3% 0% 27% 63% 0% 7%
2020 2501915 62 6% 3% 63% 23% 2% 3%
7000415 34 3% 0% 53% 41% 3% 0%
2019 2501915 60 5% 0% 83% 12% 0% 0%
7000415 28 4% 0% 79% 18% 0% 0%
2018 2501915 59 0% 0% 12% 83% 3% 2%
7000415 20 10% 0% 15% 65% 5% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2501915 60 3% 3% 63% 25% 0% 5%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501915 60 2% 0% 32% 52% 7% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501915 69 4% 0% 46% 38% 0% 12%
2014 2501915 75 3% 0% 60% 31% 1% 5%
2013 2501915 98 3% 0% 50% 39% 3% 5%
2012 2501915 97 0% 0% 20% 66% 9% 5%
2011 2501915 73 0% 0% 18% 60% 18% 4%