Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 50% 75% 33.333%
2021 8 62.5% 83.333% 25%
2020 9 77.778% 77.778% 0%
2018 13 92.308% 100% 7.692%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 21
  90%
  95%
  5%
7000498 6
  50%
  75%
  33%
2500262 77
  79%
  85%
  6%
1353 128
  12%
  50%
  75%
2021 7000911 19
  100%
  100%
  0%
7000498 8
  62%
  83%
  25%
2500262 100
  61%
  75%
  19%
1353 80
  40%
  100%
  60%
2020 7000911 16
  100%
  100%
  0%
7000498 9
  78%
  78%
  0%
2500262 72
  56%
  62%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000911 3
  100%
  100%
  0%
2503852 22
  91%
  100%
  9%
2500262 83
  87%
  100%
  13%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2018 7000498 13
  92%
  100%
  8%
2500262 99
  75%
  94%
  20%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 71
  75%
  82%
  8%
1353 144
  67%
  100%
  33%
2016 2500262 89
  88%
  99%
  11%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500262 91
  79%
  96%
  18%
2014 2500262 97
  79%
  88%
  9%
2013 2500262 106
  80%
  89%
  9%
2012 2500262 108
  84%
  94%
  10%
4310921 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500262 120
  77%
  86%
  11%
4310921 1
  100%
  100%
  0%
2010 2500262 68
  74%
  81%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 21 5% 0% 29% 57% 5% 5%
7000498 6 0% 0% 0% 50% 17% 33%
2500262 77 0% 0% 5% 73% 14% 6%
1353 128 0% 0% 0% 13% 13% 75%
2021 7000911 19 16% 21% 32% 32% 0% 0%
7000498 8 0% 0% 25% 38% 13% 25%
2500262 100 3% 1% 13% 44% 20% 19%
1353 80 20% 0% 20% 0% 0% 60%
2020 7000911 16 0% 6% 56% 38% 0% 0%
7000498 9 0% 0% 33% 44% 22% 0%
2500262 72 1% 0% 13% 42% 33% 11%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000911 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2503852 22 0% 55% 36% 0% 0% 9%
2500262 83 5% 33% 29% 20% 0% 13%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 7000498 13 8% 8% 77% 0% 0% 8%
2500262 99 1% 6% 38% 29% 5% 20%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500262 71 1% 6% 25% 42% 17% 8%
1353 144 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2016 2500262 89 4% 11% 30% 42% 1% 11%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500262 91 2% 10% 34% 33% 3% 18%
2014 2500262 97 2% 0% 27% 51% 11% 9%
2013 2500262 106 3% 6% 20% 52% 10% 9%
2012 2500262 108 6% 6% 34% 39% 6% 10%
4310921 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2011 2500262 120 3% 4% 30% 40% 13% 11%
4310921 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2010 2500262 68 4% 9% 29% 31% 18% 9%