Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 55% 100% 45%
2021 21 47.619% 83.333% 42.857%
2020 23 52.174% 75% 30.435%
2018 23 73.913% 89.474% 17.391%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 20
  85%
  89%
  5%
7000498 20
  55%
  100%
  45%
2500262 118
  58%
  73%
  20%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 7000911 24
  88%
  100%
  12%
7000498 21
  48%
  83%
  43%
2500262 105
  61%
  84%
  28%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000911 24
  96%
  96%
  0%
7000498 23
  52%
  75%
  30%
2500262 125
  68%
  98%
  30%
2019 7000911 21
  95%
  95%
  0%
2503852 42
  52%
  92%
  43%
2500262 129
  67%
  89%
  24%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 7000911 21
  95%
  100%
  5%
1402 21
  100%
  100%
  0%
7000498 23
  74%
  89%
  17%
2500262 136
  54%
  78%
  31%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 144
  60%
  77%
  23%
2016 2500262 133
  48%
  71%
  32%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500262 127
  67%
  86%
  22%
2014 2500262 135
  64%
  80%
  21%
2013 2500262 163
  60%
  84%
  28%
2012 2500262 158
  56%
  79%
  29%
2011 2500262 153
  65%
  81%
  20%
4310921 1
  100%
  100%
  0%
2010 2500262 175
  61%
  87%
  30%
2009 2500262 139
  47%
  71%
  34%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 20 10% 0% 60% 15% 10% 5%
7000498 20 0% 5% 35% 15% 0% 45%
2500262 118 0% 3% 22% 33% 21% 20%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 7000911 24 17% 13% 50% 8% 0% 13%
7000498 21 0% 0% 19% 29% 10% 43%
2500262 105 3% 0% 14% 44% 11% 28%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000911 24 4% 0% 71% 21% 4% 0%
7000498 23 0% 0% 30% 22% 17% 30%
2500262 125 2% 3% 31% 31% 2% 30%
2019 7000911 21 10% 19% 67% 0% 5% 0%
2503852 42 0% 0% 19% 33% 5% 43%
2500262 129 2% 0% 32% 33% 9% 24%
1355 28 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 7000911 21 10% 0% 19% 67% 0% 5%
1402 21 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7000498 23 0% 4% 35% 35% 9% 17%
2500262 136 2% 0% 18% 33% 15% 31%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2017 2500262 144 1% 1% 10% 48% 17% 23%
2016 2500262 133 0% 0% 0% 48% 20% 32%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500262 127 2% 0% 17% 49% 11% 22%
2014 2500262 135 1% 2% 24% 36% 16% 21%
2013 2500262 163 1% 2% 22% 35% 12% 28%
2012 2500262 158 0% 3% 16% 36% 15% 29%
2011 2500262 153 0% 3% 14% 48% 15% 20%
4310921 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2010 2500262 175 1% 5% 11% 45% 9% 30%
2009 2500262 139 0% 3% 14% 30% 19% 34%