Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 8 62.5% 100% 37.5%
2020 19 94.737% 100% 5.263%
2019 11 72.727% 100% 27.273%
2018 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501919 1
  0%
  0%
  100%
2503852 60
  90%
  100%
  10%
7000498 15
  100%
  100%
  0%
2021 2501919 1
  0%
  0%
  100%
2503852 40
  90%
  100%
  10%
7000498 8
  62%
  100%
  38%
2020 2501919 9
  89%
  100%
  11%
2503852 50
  76%
  95%
  20%
7000498 19
  95%
  100%
  5%
2019 2501919 15
  80%
  100%
  20%
2503852 20
  90%
  100%
  10%
7000498 11
  73%
  100%
  27%
2018 2501919 22
  77%
  94%
  18%
7000498 3
  100%
  100%
  0%
2017 2501919 23
  87%
  100%
  13%
2016 2501919 28
  75%
  100%
  25%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501919 25
  52%
  100%
  48%
2014 2501919 27
  81%
  100%
  19%
2013 2501919 14
  79%
  100%
  21%
2012 2501919 21
  95%
  95%
  0%
2011 2501919 12
  83%
  100%
  17%
2010 2501919 5
  40%
  100%
  60%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501919 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2503852 60 10% 27% 47% 7% 0% 10%
7000498 15 7% 40% 53% 0% 0% 0%
2021 2501919 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2503852 40 10% 15% 45% 20% 0% 10%
7000498 8 13% 0% 50% 0% 0% 38%
2020 2501919 9 0% 22% 44% 22% 0% 11%
2503852 50 8% 16% 32% 20% 4% 20%
7000498 19 5% 21% 63% 5% 0% 5%
2019 2501919 15 7% 13% 47% 13% 0% 20%
2503852 20 10% 20% 60% 0% 0% 10%
7000498 11 0% 36% 27% 9% 0% 27%
2018 2501919 22 14% 18% 41% 5% 5% 18%
7000498 3 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2501919 23 4% 39% 35% 9% 0% 13%
2016 2501919 28 7% 39% 25% 4% 0% 25%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501919 25 4% 44% 4% 0% 0% 48%
2014 2501919 27 4% 41% 37% 0% 0% 19%
2013 2501919 14 7% 43% 21% 7% 0% 21%
2012 2501919 21 10% 62% 14% 10% 5% 0%
2011 2501919 12 8% 58% 17% 0% 0% 17%
2010 2501919 5 0% 40% 0% 0% 0% 60%