Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 55.556% 62.5% 11.111%
2021 11 63.636% 63.636% 0%
2020 6 66.667% 66.667% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 100
  86%
  90%
  4%
7000498 9
  56%
  62%
  11%
2021 2503852 88
  57%
  71%
  20%
7000498 11
  64%
  64%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2503852 104
  62%
  80%
  23%
7000498 6
  67%
  67%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2503852 138
  77%
  95%
  19%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 100 4% 16% 26% 40% 10% 4%
7000498 9 11% 0% 11% 33% 33% 11%
2021 2503852 88 7% 9% 20% 20% 23% 20%
7000498 11 0% 18% 9% 36% 36% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2503852 104 6% 8% 12% 37% 15% 23%
7000498 6 0% 0% 33% 33% 33% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2503852 138 6% 7% 20% 43% 4% 19%