Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 83.333% 100% 16.667%
2021 9 77.778% 77.778% 0%
2020 8 87.5% 87.5% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 100
  84%
  93%
  10%
7000498 6
  83%
  100%
  17%
2021 2503852 100
  60%
  77%
  22%
7000498 9
  78%
  78%
  0%
2020 2503852 110
  56%
  72%
  22%
7000498 8
  88%
  88%
  0%
2019 2503852 194
  76%
  90%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 100 4% 30% 44% 6% 6% 10%
7000498 6 17% 17% 33% 17% 0% 17%
2021 2503852 100 6% 20% 14% 20% 18% 22%
7000498 9 11% 0% 22% 44% 22% 0%
2020 2503852 110 5% 11% 24% 16% 22% 22%
7000498 8 0% 0% 63% 25% 13% 0%
2019 2503852 194 4% 5% 36% 31% 8% 15%