Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 24 100% 100% 0%
2020 15 100% 100% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 63
  94%
  94%
  0%
7000500 10
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 72
  94%
  100%
  6%
7000500 24
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 65
  98%
  98%
  0%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 59
  100%
  100%
  0%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 69
  99%
  100%
  1%
7000500 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 62
  94%
  100%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 63
  94%
  100%
  6%
2015 2500257 64
  92%
  100%
  8%
2014 2500257 70
  99%
  100%
  1%
2013 2500257 70
  94%
  100%
  6%
2012 2500257 67
  99%
  100%
  1%
2011 2500257 72
  96%
  100%
  4%
2010 2500257 65
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 63 0% 0% 83% 11% 6% 0%
7000500 10 30% 0% 60% 10% 0% 0%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2021 2500257 72 0% 0% 86% 8% 0% 6%
7000500 24 8% 0% 83% 8% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500257 65 0% 5% 89% 5% 2% 0%
7000500 15 27% 27% 47% 0% 0% 0%
2019 2500257 59 0% 0% 98% 2% 0% 0%
7000500 17 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500257 69 0% 0% 99% 0% 0% 1%
7000500 14 14% 0% 86% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500257 62 0% 0% 82% 11% 0% 6%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500257 63 0% 0% 84% 10% 0% 6%
2015 2500257 64 2% 2% 78% 11% 0% 8%
2014 2500257 70 4% 3% 89% 3% 0% 1%
2013 2500257 70 1% 0% 70% 23% 0% 6%
2012 2500257 67 1% 10% 73% 13% 0% 1%
2011 2500257 72 4% 4% 75% 13% 0% 4%
2010 2500257 65 2% 5% 74% 11% 0% 9%