Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 10 100% 100% 0%
2020 22 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 65
  95%
  100%
  5%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 68
  96%
  100%
  4%
7000500 10
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 66
  98%
  100%
  2%
7000500 22
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 57
  100%
  100%
  0%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 72
  96%
  99%
  3%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 66
  85%
  95%
  11%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 62
  90%
  97%
  6%
2015 2500257 67
  91%
  100%
  9%
2014 2500257 74
  95%
  97%
  3%
2013 2500257 70
  91%
  97%
  6%
2012 2500257 75
  97%
  99%
  1%
2011 2500257 69
  90%
  95%
  6%
2010 2500257 63
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 65 3% 18% 65% 9% 0% 5%
7000500 17 18% 59% 24% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500257 68 1% 6% 74% 15% 0% 4%
7000500 10 30% 10% 60% 0% 0% 0%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2020 2500257 66 0% 3% 88% 8% 0% 2%
7000500 22 23% 23% 55% 0% 0% 0%
2019 2500257 57 2% 25% 72% 2% 0% 0%
7000500 15 13% 60% 27% 0% 0% 0%
2018 2500257 72 1% 3% 81% 11% 1% 3%
7000500 17 18% 12% 71% 0% 0% 0%
2017 2500257 66 3% 0% 33% 48% 5% 11%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500257 62 0% 0% 39% 52% 3% 6%
2015 2500257 67 1% 3% 49% 37% 0% 9%
2014 2500257 74 4% 15% 61% 15% 3% 3%
2013 2500257 70 3% 10% 70% 9% 3% 6%
2012 2500257 75 0% 0% 91% 7% 1% 1%
2011 2500257 69 3% 4% 61% 22% 4% 6%
2010 2500257 63 0% 3% 68% 24% 0% 5%