Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 100% 100% 0%
2021 21 80.952% 94.444% 14.286%
2020 17 88.235% 100% 11.765%
2019 23 86.957% 100% 13.043%
2018 21 85.714% 100% 14.286%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 64
  91%
  95%
  5%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 77
  91%
  96%
  5%
7000500 21
  81%
  94%
  14%
2020 2500257 69
  91%
  93%
  1%
7000500 17
  88%
  100%
  12%
2019 2500257 67
  97%
  98%
  1%
7000500 23
  87%
  100%
  13%
2018 2500257 70
  90%
  94%
  4%
7000500 21
  86%
  100%
  14%
2017 2500257 72
  81%
  94%
  14%
2016 2500257 74
  80%
  89%
  11%
2015 2500257 68
  74%
  82%
  10%
2014 2500257 71
  94%
  99%
  4%
2013 2500257 71
  92%
  98%
  7%
2012 2500257 65
  98%
  100%
  2%
2011 2500257 73
  97%
  100%
  3%
2010 2500257 65
  89%
  95%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 64 5% 19% 53% 14% 5% 5%
7000500 21 10% 14% 57% 19% 0% 0%
2021 2500257 77 3% 6% 61% 21% 4% 5%
7000500 21 14% 24% 29% 14% 5% 14%
2020 2500257 69 4% 4% 52% 30% 7% 1%
7000500 17 12% 12% 65% 0% 0% 12%
2019 2500257 67 1% 9% 52% 34% 1% 1%
7000500 23 17% 17% 48% 4% 0% 13%
2018 2500257 70 4% 10% 53% 23% 6% 4%
7000500 21 10% 5% 71% 0% 0% 14%
2017 2500257 72 4% 6% 40% 31% 6% 14%
2016 2500257 74 1% 7% 49% 23% 9% 11%
2015 2500257 68 4% 6% 41% 22% 16% 10%
2014 2500257 71 6% 13% 54% 23% 1% 4%
2013 2500257 71 6% 18% 45% 23% 1% 7%
2012 2500257 65 6% 22% 54% 17% 0% 2%
2011 2500257 73 5% 21% 42% 29% 0% 3%
2010 2500257 65 6% 23% 51% 9% 5% 6%