Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 100% 100% 0%
2021 22 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 67
  100%
  100%
  0%
7000500 11
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 66
  100%
  100%
  0%
7000500 22
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500257 61
  100%
  100%
  0%
7000500 20
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 64
  97%
  100%
  3%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 58
  97%
  100%
  3%
7000500 12
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 58
  95%
  98%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 62
  94%
  95%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500257 67
  94%
  97%
  3%
2014 2500257 68
  100%
  100%
  0%
2013 2500257 66
  98%
  100%
  2%
2012 2500257 67
  96%
  97%
  1%
2011 2500257 59
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 67 1% 0% 76% 22% 0% 0%
7000500 11 18% 0% 64% 18% 0% 0%
2021 2500257 66 2% 3% 67% 29% 0% 0%
7000500 22 14% 5% 82% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500257 61 7% 7% 67% 20% 0% 0%
7000500 20 0% 10% 90% 0% 0% 0%
2019 2500257 64 6% 14% 44% 33% 0% 3%
7000500 17 0% 29% 59% 12% 0% 0%
2018 2500257 58 0% 2% 21% 74% 0% 3%
7000500 12 8% 8% 50% 33% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500257 58 3% 2% 38% 52% 2% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500257 62 5% 5% 21% 63% 5% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500257 67 1% 4% 30% 58% 3% 3%
2014 2500257 68 7% 6% 53% 34% 0% 0%
2013 2500257 66 2% 6% 38% 53% 0% 2%
2012 2500257 67 1% 0% 48% 46% 3% 1%
2011 2500257 59 5% 20% 32% 39% 0% 3%