Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 100% 100% 0%
2021 19 84.211% 100% 15.789%
2020 15 93.333% 100% 6.667%
2019 19 94.737% 100% 5.263%
2018 17 94.118% 100% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 79
  90%
  97%
  8%
7000500 19
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 78
  94%
  100%
  6%
7000500 19
  84%
  100%
  16%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 80
  89%
  93%
  5%
7000500 15
  93%
  100%
  7%
2019 2500257 75
  93%
  100%
  7%
7000500 19
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 73
  92%
  97%
  5%
7000500 17
  94%
  100%
  6%
2017 2500257 90
  88%
  99%
  11%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2016 2500257 74
  77%
  88%
  12%
2015 2500257 74
  91%
  96%
  5%
2014 2500257 81
  83%
  97%
  15%
2013 2500257 89
  80%
  91%
  12%
2012 2500257 90
  86%
  93%
  8%
2011 2500257 87
  87%
  96%
  9%
2010 2500257 79
  78%
  86%
  9%
2009 2500257 79
  90%
  100%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 79 1% 0% 20% 68% 3% 8%
7000500 19 0% 0% 68% 32% 0% 0%
2021 2500257 78 3% 1% 73% 17% 0% 6%
7000500 19 16% 0% 68% 0% 0% 16%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500257 80 3% 0% 59% 28% 6% 5%
7000500 15 20% 0% 67% 7% 0% 7%
2019 2500257 75 1% 5% 80% 7% 0% 7%
7000500 19 11% 63% 16% 5% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500257 73 4% 16% 67% 4% 3% 5%
7000500 17 12% 0% 82% 0% 0% 6%
2017 2500257 90 1% 0% 43% 43% 1% 11%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500257 74 3% 3% 41% 31% 11% 12%
2015 2500257 74 0% 3% 49% 39% 4% 5%
2014 2500257 81 1% 4% 54% 23% 2% 15%
2013 2500257 89 2% 4% 52% 21% 8% 12%
2012 2500257 90 1% 0% 46% 39% 7% 8%
2011 2500257 87 2% 5% 48% 32% 3% 9%
2010 2500257 79 5% 3% 39% 32% 13% 9%
2009 2500257 79 3% 14% 49% 24% 0% 10%