Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 95.455% 95.455% 0%
2021 20 80% 84.211% 5%
2020 19 89.474% 89.474% 0%
2019 21 85.714% 90% 4.762%
2018 21 90.476% 95% 4.762%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 74
  86%
  88%
  1%
7000500 22
  95%
  95%
  0%
2021 2500257 87
  82%
  84%
  2%
7000500 20
  80%
  84%
  5%
2020 2500257 78
  79%
  83%
  4%
7000500 19
  89%
  89%
  0%
2019 2500257 63
  76%
  80%
  5%
7000500 21
  86%
  90%
  5%
2018 2500257 76
  89%
  91%
  1%
7000500 21
  90%
  95%
  5%
2017 2500257 63
  79%
  86%
  8%
2016 2500257 61
  90%
  92%
  2%
2015 2500257 73
  93%
  96%
  3%
2014 2500257 77
  92%
  93%
  1%
2013 2500257 92
  85%
  88%
  3%
2012 2500257 74
  72%
  100%
  28%
2011 2500257 74
  91%
  99%
  8%
2010 2500257 64
  86%
  93%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 74 3% 0% 36% 45% 12% 1%
7000500 22 5% 0% 68% 23% 5% 0%
2021 2500257 87 1% 0% 25% 54% 16% 2%
7000500 20 5% 0% 30% 45% 15% 5%
2020 2500257 78 3% 1% 29% 44% 17% 4%
7000500 19 16% 5% 47% 21% 11% 0%
2019 2500257 63 2% 2% 37% 37% 19% 5%
7000500 21 14% 10% 43% 19% 10% 5%
2018 2500257 76 1% 8% 46% 34% 9% 1%
7000500 21 10% 10% 43% 29% 5% 5%
2017 2500257 63 5% 10% 35% 30% 13% 8%
2016 2500257 61 0% 2% 31% 57% 8% 2%
2015 2500257 73 3% 10% 48% 33% 4% 3%
2014 2500257 77 4% 6% 44% 38% 6% 1%
2013 2500257 92 1% 0% 18% 65% 12% 3%
2012 2500257 74 1% 0% 32% 38% 0% 28%
2011 2500257 74 1% 1% 46% 42% 1% 8%
2010 2500257 64 5% 2% 41% 39% 6% 8%