Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 93.75% 93.75% 0%
2021 15 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 18 100% 100% 0%
2018 15 86.667% 86.667% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 71
  83%
  83%
  0%
7000500 16
  94%
  94%
  0%
2021 2500257 66
  95%
  98%
  3%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 58
  95%
  95%
  0%
7000500 20
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 73
  95%
  96%
  1%
7000500 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 58
  88%
  88%
  0%
7000500 15
  87%
  87%
  0%
2017 2500257 63
  92%
  94%
  2%
2016 2500257 70
  89%
  93%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500257 62
  84%
  91%
  8%
2014 2500257 70
  94%
  96%
  1%
2013 2500257 66
  91%
  92%
  2%
2012 2500257 73
  99%
  100%
  1%
2011 2500257 59
  85%
  86%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 71 0% 4% 15% 63% 17% 0%
7000500 16 25% 6% 38% 25% 6% 0%
2021 2500257 66 0% 5% 21% 70% 2% 3%
7000500 15 27% 13% 53% 7% 0% 0%
2020 2500257 58 0% 3% 41% 50% 5% 0%
7000500 20 15% 5% 45% 35% 0% 0%
2019 2500257 73 1% 5% 25% 63% 4% 1%
7000500 18 6% 0% 67% 28% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500257 58 0% 5% 33% 50% 12% 0%
7000500 15 7% 0% 40% 40% 13% 0%
2017 2500257 63 2% 2% 14% 75% 6% 2%
2016 2500257 70 0% 3% 30% 56% 7% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500257 62 2% 6% 26% 50% 8% 8%
2014 2500257 70 3% 4% 51% 36% 4% 1%
2013 2500257 66 0% 5% 58% 29% 8% 2%
2012 2500257 73 4% 4% 48% 42% 0% 1%
2011 2500257 59 5% 2% 44% 34% 14% 2%