Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 14 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 67
  99%
  100%
  1%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 60
  100%
  100%
  0%
7000500 19
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 60
  100%
  100%
  0%
7000500 14
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 66
  98%
  98%
  0%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 56
  96%
  98%
  2%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 54
  96%
  96%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 60
  98%
  100%
  2%
2015 2500257 68
  96%
  100%
  4%
2014 2500257 66
  98%
  100%
  2%
2013 2500257 68
  99%
  100%
  1%
2012 2500257 68
  99%
  99%
  0%
2011 2500257 56
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 67 0% 19% 78% 1% 0% 1%
7000500 17 12% 71% 18% 0% 0% 0%
2021 2500257 60 2% 33% 63% 2% 0% 0%
7000500 19 21% 37% 42% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2020 2500257 60 0% 10% 83% 7% 0% 0%
7000500 14 14% 21% 50% 14% 0% 0%
2019 2500257 66 3% 41% 50% 5% 2% 0%
7000500 15 7% 67% 27% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500257 56 5% 27% 57% 7% 2% 2%
7000500 17 6% 53% 41% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500257 54 2% 9% 78% 7% 4% 0%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2016 2500257 60 2% 8% 77% 12% 0% 2%
2015 2500257 68 6% 18% 65% 7% 0% 4%
2014 2500257 66 6% 36% 56% 0% 0% 2%
2013 2500257 68 3% 38% 56% 1% 0% 1%
2012 2500257 68 3% 4% 62% 29% 1% 0%
2011 2500257 56 4% 16% 61% 18% 2% 0%