Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 100% 100% 0%
2021 12 100% 100% 0%
2020 17 94.118% 100% 5.882%
2019 17 100% 100% 0%
2018 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 78
  92%
  100%
  8%
7000500 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500257 75
  96%
  100%
  4%
7000500 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 81
  93%
  99%
  6%
7000500 17
  94%
  100%
  6%
2019 2500257 71
  93%
  100%
  7%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 71
  93%
  100%
  7%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 79
  89%
  95%
  6%
2016 2500257 68
  90%
  98%
  9%
2015 2500257 70
  93%
  97%
  4%
2014 2500257 73
  88%
  98%
  11%
2013 2500257 84
  90%
  94%
  4%
2012 2500257 84
  92%
  96%
  5%
2011 2500257 83
  90%
  99%
  8%
2010 2500257 90
  87%
  94%
  8%
2009 2500257 79
  67%
  75%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 78 3% 5% 49% 36% 0% 8%
7000500 12 17% 17% 67% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500257 75 0% 4% 29% 63% 0% 4%
7000500 12 25% 50% 17% 8% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500257 81 0% 21% 15% 57% 1% 6%
7000500 17 24% 71% 0% 0% 0% 6%
2019 2500257 71 0% 0% 77% 15% 0% 7%
7000500 17 18% 41% 35% 6% 0% 0%
2018 2500257 71 0% 3% 31% 59% 0% 7%
7000500 17 12% 6% 53% 29% 0% 0%
2017 2500257 79 3% 3% 46% 38% 5% 6%
2016 2500257 68 3% 1% 41% 44% 1% 9%
2015 2500257 70 1% 0% 44% 47% 3% 4%
2014 2500257 73 3% 0% 32% 53% 1% 11%
2013 2500257 84 1% 0% 37% 52% 6% 4%
2012 2500257 84 0% 2% 32% 57% 4% 5%
2011 2500257 83 4% 0% 51% 36% 1% 8%
2010 2500257 90 0% 1% 22% 63% 6% 8%
2009 2500257 79 1% 0% 19% 47% 23% 10%