Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 85.714% 92.308% 7.143%
2021 15 100% 100% 0%
2020 16 100% 100% 0%
2019 18 100% 100% 0%
2018 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 94
  96%
  96%
  0%
7000418 15
  87%
  100%
  13%
7000500 14
  86%
  92%
  7%
2500786 261
  84%
  93%
  10%
7000501 26
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 7000255 87
  86%
  88%
  2%
7000418 22
  82%
  100%
  18%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2500786 238
  80%
  83%
  4%
7000501 11
  82%
  82%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 80
  78%
  84%
  8%
7000418 16
  94%
  94%
  0%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
2500786 244
  91%
  92%
  2%
7000501 24
  96%
  96%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000255 73
  89%
  90%
  1%
7000418 5
  100%
  100%
  0%
7000500 18
  100%
  100%
  0%
2500786 267
  84%
  88%
  6%
7000501 23
  87%
  91%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 65
  85%
  90%
  6%
7000418 14
  100%
  100%
  0%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
2500786 243
  85%
  90%
  5%
7000501 14
  79%
  85%
  7%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2017 2500786 287
  86%
  91%
  5%
2016 2500786 258
  70%
  76%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500786 257
  79%
  83%
  5%
2014 2500786 239
  90%
  93%
  3%
2013 2500786 261
  90%
  92%
  2%
2012 2500786 189
  89%
  92%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 94 5% 11% 39% 40% 4% 0%
7000418 15 20% 40% 20% 7% 0% 13%
7000500 14 7% 7% 64% 7% 7% 7%
2500786 261 5% 13% 37% 29% 7% 10%
7000501 26 0% 4% 42% 50% 0% 4%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 7000255 87 3% 2% 32% 47% 11% 2%
7000418 22 5% 9% 36% 32% 0% 18%
7000500 15 13% 27% 60% 0% 0% 0%
2500786 238 3% 7% 23% 47% 16% 4%
7000501 11 9% 0% 55% 9% 18% 0%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2020 7000255 80 5% 8% 26% 38% 15% 8%
7000418 16 0% 19% 63% 13% 6% 0%
7000500 16 13% 38% 44% 6% 0% 0%
2500786 244 2% 5% 44% 40% 7% 2%
7000501 24 8% 8% 58% 21% 4% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000255 73 4% 3% 11% 71% 10% 1%
7000418 5 0% 20% 20% 60% 0% 0%
7000500 18 0% 0% 56% 44% 0% 0%
2500786 267 0% 3% 32% 48% 11% 6%
7000501 23 13% 17% 26% 30% 9% 4%
1353 48 0% 33% 0% 67% 0% 0%
2018 7000255 65 3% 18% 34% 29% 9% 6%
7000418 14 21% 0% 57% 21% 0% 0%
7000500 16 13% 19% 44% 25% 0% 0%
2500786 243 2% 7% 32% 44% 10% 5%
7000501 14 0% 0% 43% 36% 14% 7%
1353 48 0% 33% 0% 33% 0% 33%
2017 2500786 287 2% 3% 25% 56% 9% 5%
2016 2500786 258 3% 4% 24% 40% 22% 7%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500786 257 1% 0% 26% 51% 16% 5%
2014 2500786 239 3% 4% 39% 45% 7% 3%
2013 2500786 261 1% 3% 37% 49% 8% 2%
2012 2500786 189 2% 3% 28% 57% 8% 3%