Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 100% 100% 0%
2021 24 95.833% 95.833% 0%
2020 21 95.238% 95.238% 0%
2019 22 100% 100% 0%
2018 42 97.619% 100% 2.381%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 75
  96%
  97%
  1%
7000418 20
  100%
  100%
  0%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
2500786 208
  84%
  88%
  5%
7000501 24
  92%
  96%
  4%
1353 96
  50%
  60%
  17%
2021 7000255 79
  96%
  97%
  1%
7000418 21
  100%
  100%
  0%
7000500 24
  96%
  96%
  0%
2500786 219
  95%
  98%
  4%
7000501 25
  96%
  96%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 94
  96%
  97%
  1%
7000418 22
  100%
  100%
  0%
7000500 21
  95%
  95%
  0%
2500786 237
  97%
  100%
  3%
7000501 24
  88%
  88%
  0%
2019 7000255 91
  96%
  99%
  3%
7000418 22
  100%
  100%
  0%
7000500 22
  100%
  100%
  0%
2500786 221
  92%
  95%
  3%
7000501 24
  96%
  96%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2018 7000255 86
  93%
  96%
  3%
7000418 21
  95%
  100%
  5%
7000500 42
  98%
  100%
  2%
2500786 240
  93%
  96%
  3%
7000501 23
  87%
  91%
  4%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 249
  84%
  87%
  4%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2016 2500786 265
  79%
  83%
  5%
2015 2500786 269
  78%
  85%
  7%
2014 2500786 235
  84%
  91%
  8%
2013 2500786 281
  84%
  94%
  11%
2012 2500786 279
  76%
  83%
  8%
2011 2500786 290
  78%
  85%
  9%
2010 2500786 263
  83%
  89%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 75 1% 0% 41% 53% 3% 1%
7000418 20 0% 0% 35% 65% 0% 0%
7000500 21 10% 5% 62% 24% 0% 0%
2500786 208 1% 0% 22% 60% 11% 5%
7000501 24 0% 0% 38% 54% 4% 4%
1353 96 0% 0% 33% 17% 33% 17%
2021 7000255 79 5% 0% 44% 47% 3% 1%
7000418 21 14% 0% 57% 29% 0% 0%
7000500 24 4% 0% 33% 58% 4% 0%
2500786 219 4% 0% 26% 64% 2% 4%
7000501 25 0% 0% 32% 64% 4% 0%
1353 80 40% 0% 40% 20% 0% 0%
2020 7000255 94 1% 1% 59% 35% 3% 1%
7000418 22 5% 5% 55% 36% 0% 0%
7000500 21 0% 0% 67% 29% 5% 0%
2500786 237 0% 1% 69% 27% 0% 3%
7000501 24 0% 0% 25% 63% 13% 0%
2019 7000255 91 0% 0% 44% 52% 1% 3%
7000418 22 5% 14% 82% 0% 0% 0%
7000500 22 14% 5% 82% 0% 0% 0%
2500786 221 1% 1% 37% 53% 5% 3%
7000501 24 4% 8% 67% 17% 4% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2018 7000255 86 1% 3% 30% 58% 3% 3%
7000418 21 0% 24% 67% 5% 0% 5%
7000500 42 5% 12% 67% 14% 0% 2%
2500786 240 0% 1% 38% 54% 4% 3%
7000501 23 0% 4% 48% 35% 9% 4%
1353 80 20% 0% 40% 40% 0% 0%
2017 2500786 249 0% 1% 15% 67% 12% 4%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2016 2500786 265 2% 0% 13% 63% 16% 5%
2015 2500786 269 3% 5% 25% 45% 14% 7%
2014 2500786 235 3% 6% 23% 52% 8% 8%
2013 2500786 281 1% 1% 23% 58% 5% 11%
2012 2500786 279 1% 1% 17% 57% 16% 8%
2011 2500786 290 0% 2% 24% 51% 13% 9%
2010 2500786 263 2% 7% 22% 52% 10% 8%